taller‎ > ‎

prova taula

 
Dialeg


Diàleg i Concret foren dos publicacions universitàries valencianes que els primers anys de la dècada dels seixanta aglutinaren al seu voltant una part dels estudiants que llavors comencaven a organitzar-se per trencar l'aparent hegemonia amb que el règim de Franco es preparava per a celebrar els seus primers vint-i-cinc anys.

 
Concret


Diàleg and Concret were two university publications in Valencia the early sixties a binder around the students then began to organize to break the apparent hegemony with the Franco regime was preparing to celebrate his first twenty-five years.

Comments