Editorial
 
Torna Quaderns altra vegada. També ho fa amb retard. Desembre del 2015, la data de l'últim número queda lluny. En mig d'un any intens. I complicat. Per l'octubre del 2016 en la nostra seu s'inaugurava una exposició que amb el títol "Premsa Satírica i Cultura Popular Valenciana" ha estat organitzada des de la nostra hemeroteca i comissariada per mi mateix. No cal dir que concebre-la, planificar-la i realitzar-la ha estat l'activitat que ha consumit la major part dels nostres modestos recursos. Juntament amb això una nova migració del sistema de gestió bibliotecària, ara a Absysnet 2.1, ens ha obligat, de nou, a modificar, adaptant a un entorn ja completament web, els enllaços amb què s'ofereixen de manera dinàmica els resultats de moltes de les pàgines del nostre butlletí bibliogràfic. Per altra banda també l'estructura de la publicació ha sofert canvis per tal d'integrar en una única web les pàgines del número en curs amb les que estan en preparació de manera que mostrem els nostres projectes fent al mateix temps un exercici de transparència i una invitació a la participació en aquests. La superació de tots estos obstacles ens ha obligat a mantenir en la 'nevera' alguns dels articles que els nostres col·laboradors fa temps que ens havien lliurat. Gràcies Juan, gràcies Isabel, gràcies Maria Josep i Vicent pels vostres treballs que per fi, ara ja podem donar a la llum. Amb ells reividiquem des de la secció "Homenatges" les figures de Josep Calpe de Sabino i de Vicente Clavel. En "A fons" parlem del periòdic degà del Camp de Morvedre, ara en format digital, El Económico, de la Literatura de Canya i cordell i d'allò que s'ha volgut comunicar a l'exposició més amunt anomenada. La secció "Butlletí bibliogràfic" desplega com ja és habitual la bibliografia dels recursos continuats valencians, ara els de l'any 2015, desglossant-la per províncies, i també l'acumulada de tota la Comunitat. Hem incorporat a aquesta secció sota el rètol "Webcolet" la relació de publicacions electròniques que comencen a emmagatzemar-se en aplicació de la normativa de depòsit legal electrònic i que lidera la BNE. Sota el rètol de "Retrospectiva" relacionem respectivament les actualitzacions, acumulacions i altres incidències en la vida de les publicacions les quals alteren les llistes bibliogràfiques actualitzant-les. En "Especial" s'informa dels exemplars incorporats en les nostres col·leccions procedents de les donacions i llegats processats des de l'últim número de Quaderns. Onze són els llegats i donacions dels fons que hem treballat i  que inclouen publicacions de les col·leccions d'Adolf Pizcueta, Alejandro Ferrant, Bas Carbonell, Bosch Ariñó, Carreres, García Ejarque i Giner Boira, a més de les donacions fetes durant l'any 2016 per La Universitat de València i altres  institucions. Juntament amb els  títols d'aquestes procedèn-
  cies continuem amb el nostre programa de col·laboració amb bibliòfils i col·leccionistes per tal de perfeccionar, amb còpies digitals d'exemplars que ens falten, les nostres col·leccions. Ara a les valuoses i continuades aportacions de Rafa Solaz hem d'afegir-hi les de la família Calpe de Sabino que ens han facilitat números de La Traca i d'altres publicacions del seu avantpassat que fou soci i administrador de moltes de les publicacions de Carceller fins que per divergència de criteris editorials se separaren l'any 1916. De la mateixa manera hem d'agrair a Manolo Sanchis per facilitar-nos tres números que ens faltaven d'El cuento del dumenche, i gràcies als quals ara ja es pot gaudir de la col·lecció completa d'aquesta important publicació. Introduïm una nova subsecció anomenada "Biobibliografies" en què donem notícia de les publicacions d'autors que s'han volgut destacar per algun motiu concret o bé per ser titular d'una de les col·leccions que estem catalogant.  De la mateixa manera la secció "Històrica" tractarà de recopilar les publicacions dels principals bibliògrafs valencians: Carles Ros, Martí Grajales, Navarro Cabanes, Pere Salvà i Tramoyeres Blasco tenen pàgines dedicades en aquest número. També és nova la secció "Temàtica" aquest número dedicada al món faller, amb les relacions de llibrets de falla del nostre fons, tractant de manera diferenciada els llibrets del segle XIX i els del primer terç del XX. La secció "Electrònica" integra des d'ara la nostra cada vegada més intensa activitat en el món digital amb els apartats de "Cessions editorials" on detallem les publicacions que emmagatzemem en aquest format gràcies a acords amb les entitats titulars dels seus drets i que permeten als usuaris de la Biblioteca consultar amb més comoditat, per exemple, les edicions comarcals de Levante, d'Información o de Las Provincias, o bé el Super Deporte des de les nostres instal·lacions. Les descàrregues d'Internet en curs detallen les quasi dues-centes publicacions que, en format pdf, són descarregables lliurement des d'Internet, i que nosaltres  recopilem sistemàticament sota el rètol "Hemedig". Des dels enllaços corresponents podem fer un seguiment de les publicacions incorporades a aquest fons els anys 2015 i 2016. Amb "Webcolect" donarem informació -aquesta vegada acumulada-, i farem el seguiment de l'aplicació per part nostra de la iniciativa amb què liderats per la BNE s'està duent a cap l'aplicació de la nova normativa sobre depòsit legal electrònic. Una iniciativa consistent a recopilar automàticament -fent ús de mitjans electrònics avançats- aquelles publicacions electròniques afectades per aquesta normativa.
Enric Nogués Pastor 
Març 2017