7_N_EnMarxa‎ > ‎Sumari‎ > ‎3. A fons‎ > ‎

El EconómicoEl Económico,

un exemple de premsa de proximitat

Maria Josep Torres

Económico de Sagunt
 

El Económico és un exemple de premsa de proximitat que ha sabut adaptar-se, al llarg dels seus trenta anys, tant a les demandes de la societat a la que va dirigit com als nous medis de publicació i distribució, com és la web, per a seguir analitzant amb mirada local el que passa en l’àmbit global i reflectir el dia a dia dels esdeveniments locals.

 

El Económico is an example of local press has been able to adapt, throughout its thirty years, both to the demands of the society in which he led as new media publishing and distribution, such as the web,and it keep analyzing with local look what happens in the globally as well as reflecting the daily life of local events.

 

El fenomen de la comunicació local i comarcal ha assolit gran importància durant les últimes dècades amb la consolidació de la democràcia[1]

Hi ha una necessitat de contrarrestar la informació centralitzada dels mitjans estatals, per una banda. Per altra la premsa provincial i regional, més preocupada pels grans esdeveniments polítics nacionals i internacionals, va descuidar, a principis del periode democràtic, l’àmbit informatiu dels municipis menuts i la vertebració comarcal. La vida veïnal, les preocupacions quotidianes, les obres del carrer, les activitats de les associacions i d’altres esdeveniments locals tenien poc ressó als diaris de València.

Les edicions comarcals de Las Provincias i Levante-EMV aparegudes a meitat dels anys 80 no solucionaren aquesta deficiència[2]

La premsa local i comarcal intenta aconseguir ocupar un espai informatiu essent una alternativa concreta informativament vàlida als grans mitjans de comunicació, escrits i parlats, que subministren la informació, les grans notícies. Aquest tipus de premsa té un gran mercat en les altres “notícies” petites que no són titulars en un periòdic, com deia Fuster, però que són el “tema de conversació de cada dia al casino i els carrers del poble”.

La comunicació de proximitat, és definida per criteris d’edició i distribució (el municipi i la comarca) i per l’especialització dels seus continguts en informació local[3]

Podem dir que la informació local i comarcal es caracteritza per la proximitat i la identitat, aquella que els temes informatius tracten directament la vida municipal i comarcal.

En un món globalitzat com l’actual, la informació local és més necessaria que mai, sobretot perquè és un contrapunt a la concentració dels mitjans i la homogeneïtzació informativa[4].

Pel que fa a l’organització empresarial la premsa local i comarcal es fonamenta en sistemes reduïts d’organització empresarial: petits editors o grups d’accionistes que han unit el seu capital. És una premsa modesta i de tirades reduïdes. Conviuen diversos models. Juntament a la premsa informativa tradicional venal han proliferat capçaleres de premsa de distribució gratuïta d’empreses privades, com és el cas de El Económico.

La implantació de les noves tecnologies ofereix un gran potencial a la premsa de proximitat, perquè el terme comunicació local s’ha de considerar en l’actualitat exclusivament en l’ambit dels continguts, ja que el segon element que ha definit tradicionalment el concepte de local, el receptor, ha trascendit l’espai físic amb la incorporació de la xarxa d’Internet. És el que es coneix com glocalització[5]

En l’àmbit valencià, molts mitjans locals escrits no han superat el llindar crític dels dos anys de durada perquè no han consolidat un mercat publicitari local ni estructures redaccionals, per la qual cosa han desaparegut eclipsats per les edicions comarcals dels diaris provincials , o han estat absorbits per empreses nacionals de comunicació[6]

Açò no ha passat amb El Económico, que des de 1986 informa la gent del Port de Sagunt, Sagunt i Camp de Morvedre de les noticies més properes a ells i també sobre les grans qüestions analitzant les repercussions d’aquestes a la comarca, des de la pròpia realitat.

El Económico naix en 1986, quan Ignacio Belzunces, després de deixar la redacció de Las Provincias, decideix fundar un periòdic local que reculla les inquietuds de la gent de Port de Sagunt i Sagunt.

Com ja s’ha dit és un periòdic de distribució gratuïta que es subvenciona a través de la publicitat, que és d’empreses locals en la seua pràctica totalitat.

El títol canvia de El Económico de Sagunto a Económico: decano económico del Camp de Morvedre, perquè es visualitze que la informació sobrepassa l’àmbit de la ciutat de Sagunt.

La versió web, El Económico: diario digital del Camp de Morvedre, començà en 2007 paralel·la a l’edició de paper i ha anat integrant-se gradualment en la quotidianitat dels seus lectors fins que a partir d’agost de 2014 passa a publicar-se únicament en format web.

Els subscriptors del periòdic, que reben una versió en pdf, tenen alguns altres avantatges com les alertes informatives. Al mateix temps, el format web ha permés crear una hemeroteca, que està en procés de formació i que incorporarà aplicacions com el buscador, per poder buscar notícies que li interessen al lector.

En la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu tenim la col·lecció completa, de les dues capçaleres del periòdic El Económico des del seu primer número fins a l’últim de la seua publicació en paper, ingressat a través de Dipòsit legal i de la donació del mateix periòdic dels números que mancaven.


[1] La informació valenciana de proximitat: conclusions de les Terceres Jornades de Mitjans de Comunicació Locals i Comarcals. (2002). València: Unió de Periodistes Valencians, p. 12

[2] Martínez, Francesc;Ramos, Alfred. La premsa local i comarcal de l'Horta Sud : (1976-96).(1997). Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud, p. 21

[3] La informació valenciana de proximitat: conclusions de les Terceres Jornades de Mitjans de Comunicació Locals i Comarcals. (2002). València: Unió de Periodistes Valencians, p. 15

[4] Ibidem, p.18

[5] Ibidem, p.17

[6] Ibidem, p.14